Premiumrafting

Dette er vår mest populære raftingtur, og passer for alle som vil ha en actionfylt tur i Numedalslågen!

Vi tilpasser linjevalg i strykene etter deltagere, og tilpasser det slik at alle skal få en bra tur.
På premiumtur rafter vi stryk på grad 3-4.

Avhengig av vannstanden starter vi høyt eller middels høyt oppe i Dagalifallene og passerer stryk og bølger på vei nedover. Er vannstanden riktig, kan vi hoppe fra klipper og surfe i valser.

Numedalslågen forandrer seg veldig på forskjellige vannstaner, noe som gjør at en raftingtur på våren, kan være helt annerledes enn en tur på høsten.

På flom har vi store bølger og masse vann! Og utover i sesongen når vannstanden synker, kan vi starte lenger opp i elva og rafte de store strykene.

Mail: post@dagalirafting.no

Phone: 32 09 38 20

Address: Bygdevegen 185, 3588 Dagali

Organisation number: 996348091

Dagalirafting